محمد شهاب رحیم زاده
پزشک فروش شوید
شهاب رحیم زاده
سکوی پرتاب ناب
13روش بالابردن اعتماد به نفس

آخرین مطالب سایت

هوش هیجانی در فروش

پیدا کردن مشتریان جدید

پیدا کردن مشتریان جدید همیشه وقتی صحبت پیدا کردن مشتریان جدید به گوش می‌رسد اغلب افراد تبلیغ کردن به ذهنشان می...

هوش مالی

کارآفرینی چیست؟

کارآفرینی چیست؟ توی این مقاله می‌خواهیم راجع به کارآفرینی صحبت کنیم و خودمان رو بسنجیم تا ببینیم می تونیم کارآ...

بازاریابی

راز ثروتمند شدن در ایران (اولین اقدام)

راز ثروتمند شدن در ایران (اولین اقدام) قسمت دوم تاثیر اقدامات جهان به نظر می رسد متعلق به کسانی است که به آن د...

ارتباط در فروش

اصول ارتباط

اصول ارتباط شامل مواردی است که همواره در تمام فرهنگ ها معتبر است این اصول برای درک بهتر یکدیگر و برقراری ارتبا...

گزارش کارگاه‌ها و سمینارها

کارگاه هوش مالی

برای شما هم پیش آمده که: دخل و خرجتان به هم نخورد؟ هر چی بیشتر تلاش می کنی و دنبال پول میروید نمی توانید بدست...