سبد خرید 0

وبلاگ

چطوری یه کاری برای خودم راه بندازم

 

نقطه شروع هر بحث، گفتگو، جلسه یا کارگاه آموزشی خوب و مناسب در زمینه نوآوری در مدل کسب و کار باید درکی مشترک از چیستی مدل کسب و کار باشد. ما نیاز به مفهومی از مدل کسب و کارداریم که هر کسی ان را درک کند و توصیف و بحث را تسهیل نماید. ما باید در مورد نقطه شروع و موضوع بحث به یک توافق دست یابیم. این مفهوم باید ساده، مناسب و به طور ذاتی قابل فهم بوده و در عین حال نباید پیچیدگی های نحوه عملکرد شرکت ها را بیش از حد ساده نماید. این موضوع مهمترین چالشی است که بر سر راه ما قرار دارد. در صفحات آتی مفهومی را پیشنهاد می دهیم که شما را قادر میسازد تا درباره مدل کسب و کار سازمان خود، رقبا، یا هر شرکت دیگری به تفکر پرداخته و ویژگیهای آن را تشریح نمایید. این مفهوم در سرتاسر جهان بکار رفته و در عمل آزموده شده است و در حال حاضر در سازمان هایی از قبیل آی.بی.ام، اریکسون ، دیلویت آ، پروژههای بخش عمومی و خدمات دولتی کشور کانادا و بسیاری دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. این مفهوم می تواند تبدیل به زبان مشترکی برای توصیف و بهبود آسان مدلهای کسب و کار شده و در خلق گزینه های استراتژیک جدید به شما یاری رساند. بدون وجود چنین زبان مشترکی، به چالش کشیدن مفروضات مدل کسب و کار یک شرکت و دستیابی به نوآوری نظام مند با مشکل مواجه – – .می شود باور ما این است که مدل کسب و کار را میتوان به بهترین مینامند. این اساسی تشریح نمود. این نه جزء منطق چگونگی کنند درامد پیشنهادی ریرساخت . اجزا، چهار حیطه اصلی یک کسب و کار را پوشش میدهند: مشتریان، ارزس پیسهادی، ریرساحت پایداری مالی، مدل کسب و کار، شبیه به طرحی کلی برای استراتژی عمل می کند تا استراتژی از طریق ساختارها، فرآیندها و سیستمهای سازمانی پیادهسازی شود.

 ۹ جزء سازنده کسب وکار:

  • بخش های مشتری: 

مشتریان قلب هر مدل کسب وکاری را تشکیل میدهد. بدون مشتریان سود آور هیچ کسب و کاری در بلند مدت نمیتواند دوام بیاورد.

  • ارزش پیشنهادی:

ارزش پیشنهادی ترجیح یک شرکت نسبت به سایر شرکت ها توسط مشتریان است . مثل بسته ای از محصولات و خدمات و …

  • کانال ها:

کانال های ارتباطی توزیع و فروش واسط میان شرکت با مشتریان آن میباشد.

  • ارتباط با مشتری:

ارتباط با مشتری از طریق پشتیبانی و ….

  • جریان های درآمدی:

شرکت باید از خود بپرسد که هر بخش مشتری واقعا برای چه ارزشی تمایل به پرداخت پول دارد.

  • منابع کلیدی:

هر مدل کسب و کاری به منبع کلیدی نیاز دارد.این منابع شرکت را قادر می سازد تا ارزش پیشنهادی خود را خلق و ارائه نماید.

  • فعالیت های کلیدی:

مهمترین افدامی که یک شرکت باید انجام بده تا به موفقیت برسه.

  • مشارکت های کلیدی:

مشارکت ها سنگ بنای بسیاری ازکسب و کارها میگردد.

  • ساختار هزینه:

هزینه هایی که حین اجرای یک مدل کسب و کار خاص ایجاد میشود

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

keyboard_arrow_up