آموزش های ویدیویی بوم کسب و کار -قسمت دوم

تنها شرط لازم و کافی برای کسب وکار شما چیست؟

صرف نظر از نوع کسب و کارتان، باید از خود بپرسید ((تنها شرط لازم و کافی برای شروع هر کسب و کاری چیست؟))

این شرط قطعا

محصول،فناوری،نیاز مشتری،طرح کسب و کار،چشم انداز،تیمی قوی،مدیر عامل،پول، سرمایه گذاران،مزیت رقابتی یا ارزش های شرکت نیست.

همه این ها مهم اند و بهتر است که هر کسب و کاری از آنها بهره مند باشد، اما هیچ یک از آنها پاسخ این سوال نیست.

((برگرفته از کتاب راه اندازی کسب و کار))

در این فیلم شما با اولین بخش و مهمترین بخش بوم کسب و کار آشنا خواهید شد.

آموزش های ویدیویی بوم کسب و کار -قسمت دوم

 

 

 

 

۰
برچسب ها :
نویسنده مطلب شهاب رحیم‌ زاده
ما در خانه استارتاپ به افراد کمک می کنیم تا با آموزش مهارت های ایجاد استارتاپ های ثروت آفرین صاحب کسب و کار خودشان شوند. آینده بسیار خوبی در اینجا شروع می شود تا همه جوانان، برای رسیدن به پتانسیل کامل خود به عنوان تولید کننده کسب و کار،یاد گیری رشد فردی و رهبری، ایجاد نوآوری و برنامه ریزی و همچنین طراحی استراتژی، تعلیم گیرند.

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

آینده بسیار خوبی اینجا شروع می شود