خلاقیت و نوآوری در کسب و کار

خلاقیت و نوآوری در کسب و کار وقتی از ایده یابی در کسب و کار صحبت می کنیم برخی از…

86%
تخفیف

فیلم سمینار از ایده تا محصول

از ایده تا محصول آنقدرها هم سخت نیست، فقط باید باور کنیم که می توانیم و میانبرهای رسیدن به آن…

35,000 تومان 5,000 تومان