کارآفرین خود ساخته

با وجودی که کلمه کارآفرین و مفهوم کارآفرینی ساده و قابل درک به نظر می‌رسد، اما می‌توان گفت که تعریف دقیقی از کارآفرین و کارآفرینی که مورد اتفاق نظر همگان باشد وجود ندارد. تعاریف کارآفرینی فراوانند و هر یک، بر جنبه‌ای از فرایند کارآفرینی و ویژگی های فرد کارآفرین تأکید کرده‌اند

البته صفت هایی وجود دارند که به کارآفرینان نسبت داده می شود.

  • خلاقیت و ارزش آفرینی
  • پیشرو بودن
  • ایجاد اشتغال
  • خلق ثروت
  • قدرت ریسک بالا
  • عمل گرا بودن
  • ذهنیت پویا داشتن

آیا شما این ویژگی ها را دارا هستید؟؟؟

الان می تونی خودت رو در این آزمون تست کنی و ببینی چه نمره ایی توی کارآفرینی داری

در هر کدام از موارد زیر از میان مقیاس ۵ درج های۱-۵ عددی را انتخاب کنید که بیشترین توافق را با آن دارید یا با شما همخوانی دارد.
در هر عبارت یا پرسش تنها یک عدد را از مقیاس۱-۵ انتخاب کنید.
عدد۵ را برای بیشترین همخوانی و عدد ۱ را در صورت کمترین همخوانی برگزینید.

می بایست یک نشانی ایمیل وارد کنید.